TEKNOLOJİNİN NESİLLERLE ETKİLEŞİMİ - YUNUS YÜKSEL

TEKNOLOJİNİN NESİLLERLE ETKİLEŞİMİ - YUNUS YÜKSEL

 


Teknolojinin Nesillerle Etkileşimi

Günümüzde insan merkezli yaşam değişim yaşayarak teknoloji merkezli bir yaşam tarzına evrilmiştir. İnsan teknolojiyi etkilediği gibi teknoloji de insan yaşamını etkiler. Teknolojik bir çevre de doğan z kuşağı ile daha sonradan teknoloji ile etkileşime giren x ve y kuşakları arasında epeyce fark vardır.

1965-1979 arası doğan kişiler x, 1981-1994 arası doğan kişiler y, 1996-2015 arası doğan kişiler ise z kuşağındadır. X ve y kuşakları mahalle kültürünü benimsediği için duygusal bağları daha kuvvetlidir. Teknolojinin daha az ön planda olması, mahalle kültürü, genellikle yüz yüze olan görüşmeler, komşuculuk ve dışarda sosyalleşmenin verdiği özgüven sayesinde, toplumda daha aktif roller takınmışlardır.

Z kuşağı ise teknolojiyle daha samimi olmasından ötürü, kültürel değerlere ve yüz yüze olan görüşmelere daha az önem vermiştir. Teknolojiyle beraber gelişen bu kuşakta, yalnızlaşma ve psikolojik rahatsızlıklar daha fazla görülmektedir.

X ve y kuşaklarında ise ataerkil tavırlar ve şiddete eğilime daha sık rastlanır.

Teknoloji tüm kuşaklar arasında bağlantı kuran bir köprü görevi üstlenir, buna rağmen kuşaklar arası bakış açısı oldukça farklıdır.

X ve y kuşakları hayata daha gelişigüzel, anlam yüklemeksizin, tek bir pencereden dışarı bakarak hayatı değersizleştirirken, z kuşağı gibi bilgiye nasıl ulaşacağını, teknolojik imkanları nasıl daha kolay kullanabileceğini bilenler ise birçok bakış açısını değerlendirip kendi varsayımlarını yaparlar.

Bilgiye ulaşma yolunda z kuşağı daha hızlıyken, x ve y kuşakları ise daha yavaş ama daha doğru bilgi bulma çabası içindedir. Çünkü z kuşağı internete gördüğü çoğu bilgiye inanırken, x ve y kuşağı kitaplar, makaleler ve gazeteler aracılığıyla bilgiye ulaşır, hatta bulduğu bilginin doğruluğunu teyit etmek için farklı yerlerden kaynaklar bulur.

X ve y kuşağı için önemli olan az ve doğru olanı bilmektir, z kuşağı içinse çok bilmek önemlidir. Bunun nedeni ise teknoloji çağında doğan, ekranlarla büyüyen çocukların ilgisiz bırakılması ve ilgi çekmek için arayış içerisine girmesidir.


Yunus Yüksel

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski