KOLLUK BİRİMLERİNİN ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA - OĞUZ TUBAY

KOLLUK BİRİMLERİNİN ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA - OĞUZ TUBAY

 


KOLLUK BİRİMLERİNİN ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA

Sosyal medya, insanların birbirleriyle günlük etkileşimlerinde rutin haline geliyor. Bununla birlikte birçok suça da eşlik ediyor. Suça başlamak ve suça ortak olmak için kullanımında bir artış olsa da suçlarla mücadeleye ve suçları çözmeye yardımcı olmak için de kullanılmaktadır.
Sosyal medyanın kolluk birimlere yardım etmek için kullanılabileceği birçok yol vardır; bunlardan birisi, kullanıcının belirli suçlardan sorumlu tutulabilecek bilgileri istemeden ifşa edip etmediğini görmek için kendilerini güncellediği sayfaları ziyaret etmektir. İşlenen suça veya suç sonucu yaşam tarzında bir değişiklik fark etmeye karar verir. Bunlar kolluk birimler tarafından izlenebilir veya suçun sosyal medya olmadan daha hızlı çözülmesine yol açabilecek bir kaynaktan ipucu olarak gönderilebilir. Günümüzde yapılan çalışmalarda polis teşkilatının desteğini almakta ve soruşturmalarda sosyal medyayı daha çok kullanmak istemektedir, ancak konuyla ilgili eğitim eksikliği, bilgiyi anlamanın yanı sıra bulmayarak da zaman kaybına neden olabilir. Ayrıca suçla ilgili bilgileri bulmak için sosyal medyayı kullanmak ve bunu sorumsuzca kullanmak ve etik olmayan yollarla bilgi bulmak arasında ince bir çizgi var. Bu ince çizgi kişi haklarını ve mahremiyetine bir tecavüz bile olabilir. Böyle müdahalelerde çok dikkatli olunmalı ve kanuni sınırların dışına çıkılmamalıdır.
Sosyal medya aracılığıyla suçları önlemeye veya başlatmaya potansiyel kitle çok büyük. Bu web sitelerine ve diğerlerine her gün daha fazla insan katılmaktadır. Twitter ve Facebook dahil olmak üzere sosyal medya, kitleler tarafından modayı, zevkleri, hatta davranışları teşvik etmek için kullanılan bir araçtır. Ancak sosyal medya toplum düzenini bozmaya yönelik yapılacak davranışları yaymak için kullanıldığı kadar bu eylemlerle mücadele etmek ve daha üretken ve yapıcı bir şekilde kullanılmaya çalışmak için de kullanılıyor.
Yeniliklere ayak uydurmak ve güncel gelişmelerde geri kalmamak için ülkemizde polis teşkilatı sosyal medya sayfaları kurmuş, acil ihbar hatları kurmuş ve WhatsApp’tan bile iletişime geçme imkânı tanımıştır. Polis tarafından kullanılan sosyal medyanın bu kadar erken aşamasında, yalnızca bir suç bildirme yöntemi değil ayrıca kamu güvenliğini ve bölgedeki kampanyaları teşvik etmek, güncel gelişmelerden haberdar etmek için bir yöntem olduğunu belirtmektedir. Bu, polis güçlerinin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmanın yanında gelecekte sosyal medyanın suçun bildirilmesine ve çözülmesine yardımcı olması durumunda faydalı olabilecek, çünkü hizmete kolayca bağlanan bir kullanıcı tabanı zaten hazır olmuş olacak.
Çevrimiçi hizmetlerin etkisi yeterince araştırılmamıştır ve kolluk kuvvetleri yetkilileri bu konunun etik ve ahlaki yönlerine daha fazla dikkat etmeli ve polis çalışanlarının sosyal medyanın etkisini anlamalarını ve baskınları, özel operasyonları sırasında sosyal medyanın aciliyetini ve kaçınılmazlığını dikkate almalarını sağlamalıdır. Polislerin on yıl içinde çevrimiçi suçlarla veya çevrimiçi hizmetlerin suçlara etkisi ile ilgilenmesi için yöneticilerin bir an önce bu konuyu ele alması ve bugün özel kurslar alması gerekiyor. Böyle bir karar, sosyal medyanın günlük yaşamdaki rolü hakkındaki bilgileri geliştirmeye yardımcı olabilir.
Genel olarak, kolluk kuvvetleri her geçen gün yeni ve zorlu sorunlarla karşılaşabilir. Bazı memurlar ve yöneticiler bu tür görevlere hazırdır ve bilgilerini olumlu sonuçlar göstermek için kullanırlar. Yine de bazı durumlarda yöneticilerin kendilerini hazırlamaları ve sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisini, kararlarını ve on yıl içinde toplumu iyileştirebilecek veya rahatsız edebilecek davranışları araştırmaları gerekiyor.

Oğuz Tubay

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski