BİR STRATEJİST, BİR AKIL YÜRÜTEN - EYMEN TAPAR

BİR STRATEJİST, BİR AKIL YÜRÜTEN - EYMEN TAPAR

BİR STRATEJİST, BİR AKIL YÜRÜTEN 

Bir stratejistin en etkili dayandığı şey nedir?  Muhtemelen düzendir. Düzen içerisinde kendisini oluşturur, kendi düzeni ve bağlamı. Bu herkes için geçerlidir. Aslında herkesin yaptığı her şey, herkesin söz konusu olduğu düşünceler bütün herkes için geçerlidir. Çünkü bir potansiyel belirtir. Yani bu varsaydıklarımız stratejist olmayan için de geçerlidir ki stratejist olma amacı edinen stratejist olma amacıyla yöneldiği şey olsun. Bizimle stratejistimiz de burada. O, akıl yürütür. Resim çizen herkesin ressam olmaya aday olması ve ilk harfi ezberleyenin okuma yazmaya ve belirli koşullar olan harfler temelinden anlaşmaya mümkün olabilmesi gibi stratejistlik de onun için görevinin odaklanmış ve geliştirilmiş haliydi. Yani herkes stratejisttir, herkes yazardır ve herkes ressamdır. Oldukları şeylerim değerini de kendi aralarındaki bu olabilirlik, yani potansiyel üzerinden değerlendirirler. Önemli olan çizebilmeniz değil, çizdiklerinizin değeridir. Yazabilmeniz değil, yazabildikleriniz değeridir. 

İşte bu değer göstergesi de bazı tutarsız ve gelişemezler tarafından suistimal edilir. İnsanlar değer için, kazanmak için bazı araçları kullanırlar: başta yalanlar olmak üzere tutarsız olan şeyler, amaçsız araçlar. Amaçsız araçlar yönelimin bozulmasıyla, işlevsizliğe ve işlevsizlik de düzensizliğe neden olur. Düzensizlik de rahatsızlığa.

İşte o akşam bir stratejistin bir mücadelenin içindeydi. Evinde kavga ediyordu:

-Sen, neden böyle yapıyorsun?

Eymen Tapar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski