SUÇ İŞLEYENLER VE SAPKINLAR - EYMEN TAPAR

SUÇ İŞLEYENLER VE SAPKINLAR - EYMEN TAPAR

 SUÇ İŞLEYENLER VE SAPKINLAR

Suç işleyenlerin ve ayrıksıların zihin yapılarını araştırırsak, onların felsefelerinden üstün bir felsefemiz olursa, kendi düşüncelerimiz onların düşüncesine karşı açıklar bırakmazsa anlamsız, belirsiz ve kafası karışık tarafta olamayız.

Eğer birilerinin ölmesi gibi bir durum ortada varsa bu durum, edebi ve duygusal bir zorundalık, gereklilik -hatta bunun yansıması olan bir istek- tarafından gerçekleştirilmektense o duygunun yoğunluğuna dahil olmayanların -bu konuda geçerli olmayanların- anlayabileceği bir düzen içerisinde gerçekleşecektir. Yani yüzyıllar sonrasında sizinle aynı ortam ve duyguları paylaşmayanların size karşı çıkmayı uygun göremeyeceği daha gerekçeli ve akıllı hamleler ve hareketler yapmalısınız.

Örneğin masum için nefs-i müdafaa muhtemelen düşünen her akıl için uygun, mantıklı ve geçerlidir. Çünkü birine saldırı olduğu vakit -bu özellikle de masumsa, ayrıca masum olmadığında bile nefs-i müdafaa yapması empati yapıldığı vakit kendisi için geçerli bir durum olabilir- kendini savunmak tepkisi var olan her türün aktif olarak kullandığı ve buna ihtiyaç duyduğu ve böylece de normalleştirebildiği bir tepkidir.

Neredeyse her koşul, zaman dilimi -yani her referansın oluşturacağı düşünceler bütünlüğünde- geçerlidir.

Eğer birçok suçlunun zihnini düşüncelerle doldurup onları o düşüncelerle uyumlu kılarsak ve onları o düşünceleri böylece anlatmış ve anlamlandırabilmiş olursak, kendilerinin var olduğu bu duruma karşın cidden de suç işlerler mi?

Bu bakıma, düşüncelerden uzak kalan insanlar; insanların harekete geçerken düşüncesiz bir şekilde hareket etmelerine de etki ettikleri için, silahların ve aletlerin kullanılmasında silah ve alet kullanacak kişiye de teşvik ediyor olmalıdırlar.

Kimse de mi sormaz? Orada neden silah var?

Ayrıca bu bakıma kendi öznel düşünceleriyle beraber kendi birtakım dini ve milli inançları doğruluğun, düşünceli olmanın ve akıl yürütmenin önünde tutan insanlar da kendi var ettikleri insan davranışları/toplumu/kültürü arasında suça teşvik ediyorlardır.

Birileri de mi demeyecek? Bunlar, bunları nereden öğrendi? Bu zalimler, suçlular ve yalancılar bunları nereden öğrendi ve neye dayanarak öğrendi? Neye dayanarak durdurulmadılar ve neye dayanılarak önlem alınmadı.

Eymen Tapar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski